Mr. Ratko Đokić, Viši asistent

Osobni podaci

Mr. Ratko Đokić, Viši asistent

 

Kontakt

Univerzitet u Sarajevu

Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju

Franje Račkog 1

71000 Sarajevo

 

Tel : 033 253 110

Kabinet : prizemlje, psihološki laboratorij

E-mail :  djokic.ratko@gmail.com

 

Edukacija

2010 – sada       Doktorski studij psihologije, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu, Univerzitet u Zagrebu

2012                   Magistar psihologije, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu

2002                   Diplomirani psiholog, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu

 

Radno iskustvo

2007 – sada       Saradnik na Odsjeku za psihologiju, Filozofski fakultet u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu

2008                   Konsultant za ljudske resurse, Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, Sarajevo

2005 – 2007       Istraživač-analitičar, Istraživački centar Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Sarajevo

2003 – 2005      Istraživač-analitičar (koordinator istraživačkih projekata), Mediacentar Sarajevo, Sarajevo

2001 – 2002       Asistent istraživača/ regionalni koordinator, Prizma istraživanja, Sarajevo

 

Predmeti

Metodologija eksperimentalne psihologije

Metodologija neeksperimentalne psihologije

Statistika u psihologiji I & II

 

Istrazivački interesi

Ključne riječi: radno pamćenje, kratkoročno pamćenje, dugoročno pamćenje, inteligencija

 

Predmet mog istraživačkog interesa je fenomen pamćenja, prvenstveno radnog, ali i kratkoročnog i dugoročnog pamćenja. Primarno me interesuje uloga radnog pamćenja u dosjećanju informacija iz dugoročnog pamćenja. Radno pamćenje je odgovorno za održavanje aktivnim informacija koje su relevantne za izvedbu zadatka, a u prisustvu interferencija i distrakcija. U svom istraživanju se fokusiram na pretpostavku da ova funkcija radnog pamćenja omogućava održavanje aktivnim strateškog plana pretrage dugoročnog pamćenja tokom dosjećanja trajno uskladištenih informacija.

 

Također, interesuje me povezanost radnog pamćenja i (fluidne) inteligencije te uloga ova dva konstrukta u objašnjenju postignuća u različitim kognitivnim, kako bazičnim tako i vanlaboratorijskim zadacima.

 

Key words: working memory, short-term memory, long-term memory, intelligence

 

I am interested in the cognitive domain of memory, primarily working memory, but short-term and long-term memory as well. Working memory is responsible for maintaining relevant information in highly active state in the presence of interference and distraction. Defined in this manner, working memory is related to the efficient retrieval of information from long-term memory. My research examines the nature of this relation, focusing at the assumption that working memory enables efficient search of long-term memory by maintaining strategic search plan active and accessible.

 

I am also interested in the relation between working memory and (fluid) intelligence as well as the role of these constructs in various cognitive, both laboratory and ecological, tasks.

 

Metode

Eksperimenalna, kvazi-eksperimentalna, korelacijska istraživanja

 

Reprezentativni radovi i prezentacije

Članci

Đapo, N., Kolenović-Đapo, J., Đokić, R., & Fako, I. (2011). Relationship between Cattell’s 16 PF and fluid and crystallized intelligence. Personality and individual differences, 51, 63 – 67.

Đokić, R., & Koso-Drljević, R. (u štampi). Povezanost kapaciteta radnog pamćenja i fluidne inteligencije sa učinkom na testu dihotičkog slušanja.

 

Stručne publikacije

Đapo, N., & Đokić, R. (2012). Statistika u psihologiji: priručnik za studente. Sarajevo: Filozofski fakultet.

 

Prezentacije

Đokić, R., & Koso-Drljević, M. (2012). Povezanost kapaciteta radnog pamćenja i fluidne inteligencije sa učinkom na testu dihotičkog slušanja. Riječki dani eksperimentalne psihologije, Rijeka, 20.-21. septembar.

Đokić, R., & Koso-Drljević, M., Đipa, A., Čamdžić, O. (2012). Validacija zadataka opsega radnog pamćenja na bh jezicima. Drugi sarajevski dani psihologije, Sarajevo, 20.-21. april.

Đapo, N., & Kolenović-Đapo, J., Fako, I., Đokić, R. (2011). Povezanost između osobina ličnosti i fluidne i kristalizirane inteligencije kod adolescenata. Empirijska istraživanja u psihologiji. Beograd, 11.-12. februar.